PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTIBILITY PRACOVNÍ SÍLY


Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_16_043 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Mikhail Papou

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004987

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 27.05.2017

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 29.12.2017

Témata školení

Kompletní trénink obsahuje 10 témat a bude záležet na aktuálních potřebách týmu.

Komunikační dovednosti I.

Komunikační dovednosti II.

Motivace I.

Motivace II.

Prodejní techniky po telefonu I.

Prodejní techniky po telefonu II.

Psychologie prodeje I.

Psychologie prodeje II.

Psychologie prodeje III.

Vyvracení námitek